In materieel opzicht zitten we er in Nederland warmpjes bij. Wat betreft onderling contact is er nog wel wat ruimte …   Daar gaan we met elkaar wat aan doen! De Touwenknoop is een activiteit waarbij personen in verbinding komen met elkaar. En je komt letterlijk uit de knoop met elkaar nadat je eerst met…

Hoe doe je mee?

Proefparadijzen: als het idee je aanspreekt stuur dan een mailtje aan: Als er vijfduizend mailtjes  ontvangen zijn gaan we naar een volgende fase. Dan pas wordt gekeken of het reëel is om een bepaalde proefparadijs-blauwdruk uit te gaan voeren en iedereen te vragen om 44 euro te storten.   Samenspeelzijn: Stuur een mailtje met alleen een plaatsnaam. Dan…

Onderdelen samenspeelzijn

Dit is een uitnodiging om onderstaande activiteiten uit te gaan voeren op plekken waar mensen bij elkaar zijn en het gepast is om zoiets te doen. Bijvoorbeeld op verjaardagen en in pauzes op de werkvloer. Handenknoop: Sta in een kring en steek je handen uit. Pak met elke hand een willekeurige andere hand vast. Dan…

Realiseer je eens hoeveel een gemiddeld Nederlands persoon besteedt aan de eigen plek, de eigen woning. En hoeveel we besteden aan iets gemeenschappelijks ……. Er zijn best veel mensen in Nederland die wel iets van hun bezit wil delen met een ander. We hoeven niet te wachten totdat de politiek daarvoor dingen doet. We kunnen…

De opzet van het proefparadijzen-plan

Iedereen of elke groep mensen die een serieus plan heeft kan het indienen, het wordt dan op deze website gepubliceerd. Een plan bestaat uit zes onderdelen. De visie in het kort:     Samenvatting van de gedachtenwereld achter het specifieke plan. De regels in het kort:    De belangrijkste regels van het specifieke plan De voorbereidingen:…

Denken is goed in woorden uit te drukken. Bij voelen is dat duidelijk anders. Het woord voelen gebruiken we voor echt verschillende ervaringen: 1) Het fysieke voelen bijvoorbeeld als je met je hand over een oppervlak voelt. 2) Het voelen van emoties zoals angst, paniek, boosheid, schaamte, jaloezie, onzekerheid, ergernis. Achter elke emotie zit een…

Als een kind door een ander kind omver geduwd wordt en het kan de pijnlijke ervaring voelen en huilen of lachen dan kunnen die kinderen daarna gewoon verder spelen. Maar om die pijnlijke ervaring niet te hoeven voelen kan het kind ook een oordeel vormen. Ik ben zelf stom, of de ander is stom, of de…

Je kunt het het onbeschrijfelijke noemen, zoals hier op de website ook een tijd lang te zien was. Maar het is één van de meest beschreven onderwerpen … Je kunt het het onbenoembare noemen maar het heeft in deze wereld vele namen gekregen …   Hieronder een uitleg voor atheïsten en nerds, een uitleg die trouwens ook…

Lespakket basisschool

Voor basisscholen zal een lespakket beschikbaar worden gesteld. De verschillende aspecten van een mini-samenleving zullen daarin belicht worden. Als een proefparadijs voldoende ontwikkeld is is het voor een schoolklas mogelijk om één of twee dagen in het proefparadijs te verblijven. Dan kunnen de leerlingen bijvoorbeeld zelf even kort meedoen aan alle verschillende activiteiten en werkzaamheden die op het…

Tijdlijn veelmensen.nl

Op zijn verjaardagsfeestje op 10 juli in Scheveningen doet Peter den Haring een handenknoop en noemt daarbij Veelmensen.nl Touwenknoop tijdens samenspeelzijn op Eigenwijs Festival 2016 Mooie mensen foto’s van Nitai tijdens Eigenwijs Festival 2016 Juni 2016 Hein van Elteren vraagt Iris en Raoul om hem bij te staan bij de introductie van zijn nieuwe boek Bo en…