Voelen is Leven

Leven is Voelen

Voelen is een woord, en woorden kunnen niet goed vastleggen wat Voelen is.

Er zijn zaken die wel goed vast te leggen zijn met woorden. Zo is een fabriek met alle onderdelen en met alle processen in woorden te beschrijven. Zelfs hoe te handelen in het geval van een storing is prima van tevoren in woorden vast te leggen.

Voelen kan niet van tevoren gedaan worden. Bijvoorbeeld bij intimiteit is niet van tevoren in woorden vast te leggen welke aanraking goed is.

Controle staat misschien wel tegenover Voelen. Controle kan ons helpen de dingen te verwerven waarmee we gelukkig denken te worden. En controle schermt ons af van minder prettige gevoelens.

Oordelen hebben over iets helpt ons om niet te hoeven Voelen.

Die oordelen manifesteren zich in het lichaam als emoties: angst, schaamte, ergernis, onzekerheid, boosheid, jaloezie, trots, zucht, op iets uit zijn etc. etc.

Lachen en huilen gebeurt bij ontlading, catharsis. Lachen en huilen worden ook gevoelens genoemd maar zijn iets totaal anders dan de emoties/oordelen. Bij het oplossen van oordelen is vaak sprake van echt lachen of huilen. Lachen of huilen kan ook vermengd zijn met oordelen zoals verplicht mee lachen of huilen om iets gedaan te krijgen.

Emoties die we ervaren kunnen ons wijzen op oordelen die we nog hebben en die het Voelen nog afschermen. Dus onze emoties kunnen een mooie eyeopener voor ons zijn.

Er is een verschil tussen feitelijk waarnemen en oordelen. Alleen bij oordelen ontstaan emoties in het lichaam.

Denken is een bijzonder vermogen van de mens. Zonder denken zouden we nog geen stap kunnen zetten, geen enkele actie ondernemen. Overmatig denken kan het Voelen afschermen. De theorie is dat zonder oordelen er een natuurlijk denken en voelen is.

Over het algemeen heeft het alleen maar zin om de oordelen bij jezelf aan te pakken. Je bent waarschijnlijk zelf de enige die je eigen afscherming kan opheffen.

Mensen die manipuleren kunnen in materieel opzicht enorme rijkdom verwerven. Maar de grootste rijkdom, het volle Leven, zullen ze niet ervaren.

 

Al dit bovenstaande is slechts een aantal woorden. En woorden hebben hun kracht en hun beperking. Woorden zijn stellig, maar mogelijk worden deze woorden ooit weer vervangen door andere woorden …