Stichting

Stichting Veelmensen.nl , in het leven geroepen op  5 april 2013

De stichting heeft ten doel:
Het stimuleren van nieuwsoortige samenwerkingsvormen;
het investeren in elkaar door het stimuleren van een open innige hartverwarmende samenwerking door jong en oud, zonder financiële belangen, om het zelfvertrouwen van de medemens te vergroten.

Bestuursleden:

  • Vacant (Iris Rinzema uitgetreden november 2020)
  • Raoul Witsenburg

Raad van toezicht:

  • Bernard Kemperman (zwerfvuil)
  • Anton Rengers

email-adres: echtveelmensen@gmail.com

IBAN: NL50trio0197632564

RSIN: 852683546

Contactadres: Tsjerkebuorren 77  8495 KG  Aldeboarn

De stichting heeft in financieel opzicht tot 2021 een behoorlijk slapend bestaan gehad.

Hieronder de link naar uitgaven/inkomsten

Uitgaven           Inkomsten

Het beloningsbeleid voor bestuursleden en vrijwilligers is uiterst sober. Er gaat geen geld naar etentjes, reisjes, pennen of kerstpakketten. Alle gemaakte onkosten en binnengekomen gelden zullen gespecificeerd via deze website ter inzage zijn.

1494621743313

grasmaaiers

Home